elesson’s Blog


related-posts

Posted in Blogs lesson,Lesson,tag's by qlmb on April 29, 2009

Кодын хэсгээс style tag дотор буюу ]]></b:skin> -ын өмнө талд доорх кодыг хуулж өгнө. Доорх код нь харагдах загварын код учраас CSS-ын ойлголттой хүмүүс өөрийн блогтоо тааруулж өөрчилж болно.


#related-posts {

float : left;

width : 540px;

margin-top:10px;

margin-left : 5px;

font : 11px Verdana;

margin-bottom:10px;

}

#related-posts .widget {

list-style-type : none;

margin : 5px 0 5px 0;

padding : 0;

}

#related-posts .widget h2, #related-posts h2 {

color : #940f04;

font-size : 20px;

font-weight : normal;

margin : 5px 7px 0;

padding : 0 0 5px;

}

#related-posts a {

color : #054474;

font-size : 11px;

text-decoration : none;

}

#related-posts a:hover {

color : #054474;

text-decoration : none;

}

#related-posts ul {

border : medium none;

margin : 10px;

padding : 0;

}

#related-posts ul li {

display : block;

margin : 0;

padding-top : 0;

padding-right : 0;

padding-bottom : 1px;

padding-left : 16px;

margin-bottom : 5px;

line-height : 2em;

}

Мөн Доорх кодыг header tag буюу кодын хэсгийнхээ </head>-ын өмнө талд хуулж өгнө.

<script src='http://sanakae.googlepages.com/js_plugin_RelatedPosts.js' type='text/javascript'/>Дараагаар нь <data:post.body>-ыг олж яг үүнийхээ доор доорх кодыг хуулна. Та холбоотой бичлэг хэдэн тоогоох харж болно. Ингэхийн тулд max-results=10 гэсэн хувьсагчийн утгыг өөрийнхөөрөө өгөөрэй.<b:if cond='data:blog.pageType == "item"'>

<div id='related-posts'>

<font face='Arial' size='3'><b>Холбоотой бичлэг :</b></font>

<font color='#FFFFFF'>

<b:loop values='data:post.labels' var='label'>

<data:label.name/>

<b:if cond='data:label.isLast != "true"'>,</b:if>

<b:if cond='data:blog.pageType == "item"'>

<script expr:src='"/feeds/posts/default/-/" + data:label.name + "?alt=json-in-script&callback=related_results_labels&max-results=5"' type='text/javascript'/>

</b:if>

</b:loop>

</font>

<script type='text/javascript'>

removeRelatedDuplicates();

printRelatedLabels();

</script>

</div>

</b:if>

Ингээд л боллоо. Амжилт хүсье Асуух зүйл байвал сэтгэгдэлд үлдээгээрй.

a

Posted in tag's by qlmb on April 26, 2009

Кодын хэсгээс style tag дотор буюу ]]></b:skin> -ын өмнө талд доорх кодыг хуулж өгнө. Доорх код нь харагдах загварын код учраас CSS-ын ойлголттой хүмүүс өөрийн блогтоо тааруулж өөрчилж болно.

#related-posts {

float : left;

width : 540px;

margin-top:10px;

margin-left : 5px;

font : 11px Verdana;

margin-bottom:10px;

}

#related-posts .widget {

list-style-type : none;

margin : 5px 0 5px 0;

padding : 0;

}

#related-posts .widget h2, #related-posts h2 {

color : #940f04;

font-size : 20px;

font-weight : normal;

margin : 5px 7px 0;

padding : 0 0 5px;

}

#related-posts a {

color : #054474;

font-size : 11px;

text-decoration : none;

}

#related-posts a:hover {

color : #054474;

text-decoration : none;

}

#related-posts ul {

border : medium none;

margin : 10px;

padding : 0;

}

#related-posts ul li {

display : block;

margin : 0;

padding-top : 0;

padding-right : 0;

padding-bottom : 1px;

padding-left : 16px;

margin-bottom : 5px;

line-height : 2em;

}

Мөн Доорх кодыг header tag буюу кодын хэсгийнхээ </head>-ын өмнө талд хуулж өгнө.

<script src='http://sanakae.googlepages.com/js_plugin_RelatedPosts.js' type='text/javascript'/>Дараагаар нь <data:post.body>-ыг олж яг үүнийхээ доор доорх кодыг хуулна. Та холбоотой бичлэг хэдэн тоогоох харж болно. Ингэхийн тулд max-results=10 гэсэн хувьсагчийн утгыг өөрийнхөөрөө өгөөрэй.<b:if cond='data:blog.pageType == "item"'>

<div id='related-posts'>

<font face='Arial' size='3'><b>Холбоотой бичлэг :</b></font>

<font color='#FFFFFF'>

<b:loop values='data:post.labels' var='label'>

<data:label.name/>

<b:if cond='data:label.isLast != "true"'>,</b:if>

<b:if cond='data:blog.pageType == "item"'>

<script expr:src='"/feeds/posts/default/-/" + data:label.name + "?alt=json-in-script&callback=related_results_labels&max-results=5"' type='text/javascript'/>

</b:if>

</b:loop>

</font>

<script type='text/javascript'>

removeRelatedDuplicates();

printRelatedLabels();

</script>

</div>

</b:if>

New blog

Posted in tag's by qlmb on April 17, 2009

Энэхүү блогт бүх л төрлийн сургалтын материал тавигдах болно.