elesson’s Blog


Инээ инээ дахин инээ – чадхааргүй бол үүнийг үз хангалттай инээнэ.

Posted in Beauty,Funny,Youtube by qlmb on May 14, 2009

Маш гайхалтай бичлэг шүү. Суугаа ажилтай хүмүүс бага ч болов ядаргаагаа тайл.